BSC - Myynnin opiskelijoilla parhaimmat chänssit

MMA on mukana kansallisen Best Seller Competitionin sponsorina jälleen tänäkin vuonna. MMA:n markkinointipäällikkö Igor Parri kertoo BSC:n blogissa, miksi myynnin opiskelijoilla on parhaat ”chänssit”.

 

Ammattikorkeakoulut ovat lähteneet etunenässä 11 vuotta sitten rohkeasti haastamaan silloista tilannetta, jossa myyntialalle ei koulutettu korkeakoulutasolla. Tämä osaltaan vaikutti mahdollisesti siihen, että osan tapauksessa alalle ”päädyttiin” tai jopa ”jouduttiin”.  Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja vuotta myöhemmin Turun ammattikorkeakoulu olivat merkittävästi vaikuttamassa siihen, että myyntialan ammattilaisten tutkintotaustat muuttuvat hyvää vauhtia uusien sukupolvien myötä enemmän korkeakoulututkintotaustaisiksi ja nuoret tähtäävät intohimoisemmin alan ammattilaisiksi.

 

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n ja koko alan suureksi iloksi tähän myyntityön koulutusohjelmia tai myyntityöpainotteista suuntautumista tarjoavien ammattikorkeakoulujen listaan on liittynyt kasvava joukko korkeakouluja: TAMK, JAMK, XAMK ja Laurea-ammattikorkeakoulu.

 

Näiden vuosien myötä myynnin opiskelijoille on muodostunut vahva oma henki ja terve oman ammatti-identiteetin ylpeys. Tätä MMA tukee nyt ja jatkossakin. Kehitys on erittäin toivottu myös ihmisten käsitysten ja ennakkoluulojen muuttamisessa.

 

Eräs, mikä tekee myynnistä korkeakoulumaailmassa uniikin, ovat opiskelijoiden huikeat mahdollisuudet. Yritykset tietävät myynnin merkityksen liiketoiminnassa ja motivoituneemmat myyntityön opiskelijat ovat erityisen kiinnostavia rekryaville yrityksille.

Yksi näyttävä esimerkki on valtakunnallinen myynnin opiskelijoiden Best Seller Competition -myyntikilpailu, jota olemme MMA:ssa tukeneet ensiaskeleista lähtien. ”

 

Lue koko MMA:n Igorin BSC -blogi tästä.