Kampanja: Minä olen merkittävä

Voittajat ovat entisiä epäonnistujia (In English below)

Opiskelijana vastaan tulee miljoona kertaa tilanne, jossa usko itseen ja omaan osaamiseen meinaa romahtaa. Opittavat asiat tuntuvat monimutkaisilta ja vaikeilta ymmärtää, ja itse työt ja projektit taas hankalilta toteuttaa.  

Luovalla alalla myynnin, markkinoinnin ja viestinnän töissä tämä ilmiö näkyy erityisesti, sillä oikeaa vastausta tehtävänantoihin ja ongelmiin ei oikeastaan ole. Asiakkaat voivat innostua minkälaisesta tarjouksesta tahansa ja lopputulokset riippuvat aina ihmisistä. Onneksi kuitenkaan kukaan ei ole seppä syntyessään ja harjoitus tekee mestarin. Kukaan muukaan alalla työskennellyt ei ole osannut näitä asioita heti ja on satavarmasti mokannut jossain vaiheessa uraansa. 

”Pelko on kaikista ihmistä ohjaavista voimista vahvin”, kertoo Salomaa Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Kalle Laine Haaga-Helian luova toimisto Krean verkostoitumistilaisuudessa 29.11. Voittaja on entinen epäonnistuja, ja kaikki Salomaa Yhtiöiden edustajat olivatkin sitä mieltä, että ikinä ei kannata pelon tai osaamisen puutteen antaa estää itseään. Se, mikä ratkaisee, on asenne.


Myynnin ja markkinoinnin opiskelijat on osa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toimintaa. MMA:n opiskelijajäsenyys on maksuton (norm. 384 €/vuosi) koko opintojen ajan! Etusi löydät tästä.

 

----

 

As a student, there comes millions of situations where you lose faith in yourself and your know-how. The things you should learn feel complicated and difficult to understand and the projects challenging to execute. 

This phenomenon appears especially on the field of sales, marketing and communication, because there is no exact answer to those assignments and problems. Clients can get excited in any proposition and final results always depend on different people. Luckily, practice makes perfect and nobody is born with perfect skills. Even the industry’s professionals have not known everything at the beginning and they have most-likely screwed up at some point during their career.

“Fear is the most powerful force that guides a human being”, tells Kalle Laine, the CEO of Salomaa Yhtiöt Oy, in a networking event by Haaga-Helia’s creative office Krea. A winner is a former loser, and all the Salomaa Yhtiöt’s advocates agreed on that you should never let fear of failure let you down. Attitude is what makes a difference.


Sales and marketing students is a part of Sales and Marketing Professionals - MMA. MMA's student membership is free of charge (normal price 384 €/year) for the whole time of your studies. Find your benefits here.