MMA jakoi 20 Community Spirit -opiskelijastipendiä

Syksyn 2017 stipendit jaettiin opiskelijoiden suosittelemille ryhmän valopilkuille

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset jakoi yhdessä Myynnin ja markkinoinnin opiskelijoiden kanssa ensimmäistä kertaa Community Spirit -opiskelijastipendin, jossa opiskelijat saivat itse ehdottaa ryhmänsä valopilkkua eli positiivista ja muita tsemppaavaa persoonaa. Hakemuksia tuli lukuisia, joista stipendi myönnettiin seuraaville:

 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tommi Kokkonen
Riina Lehtinen
Anne Lounakoski
Jenny Pennanen
Nea Rapo
Olivia Roberts
Emmi Simonen
Roope Vellonen

Lapin ammattikorkeakoulu

Pekka Sonninen

Laurea-ammattikorkeakoulu

Julius Anttila
Markus Paakkonen
Matilda Vaulasvirta

Perho Liiketalousopisto

Elias Jimenez
Mirella Pehkonen

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tytti Aura
Sara Korpela
Emmi Kurru
Antti Rein
Jari Tamminen
Mari Yli-Piipari

 

MMA onnittelee lämpimästi kaikkia stipendin saajia!

MMA jakaa vuosittain Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten ja Aarne Laaksosen opiskelijastipendin. Stipendi on perustettu vuonna 2011 Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n kunniapuheenjohtaja Aarne Laaksosen täytettyä 100 vuotta. Opettajat voivat hakea kyseistä stipendiä seuraavan kerran keväällä 2018. Opettaja, ilmoita siis itsesi MMA:n opettajalistalle igor.parri@mma.fi, niin saat tietoa stipendihaun avautumisesta! 

 

----

 

Sales and Marketing Professionals and Sales and Marketing Students granted for the first time a Community Spirit scholarship, where students themselves could propose a group’s shining star – a positive-minded and cheering person. Many applications had sent us. MMA congratulates all scholarship grantees! 

MMA annually grants Sales and Marketing Professionals’ and Aarne Laaksonen’s student scholarship. The scholarship has founded in 2011 when MMA’s honorific chairman Aarne Laaksonen turned 100 years. Teachers can apply this scholarship next time in the spring 2018. Teacher, sign up for MMA’s teacher list igor.parri@mma.fi and receive information about opening of scholarship search!